Loading...

Alle ved, at det er dyrt at vælge den forkerte løsning

Det er vores postulat, at man skal have sin daglige gang i Tele-branchen for at kende til de rigtige priser og løsninger, da det er en verden, der er i konstant udvikling.

Med Purchase Partner møder din virksomhed markedet med over 40 års samlet erfaring i branchen. Det betyder, at vores kunder får den rigtige løsning og den bedste pris – i første forsøg.

Se vores ydelser

Processen

Det er en tidskrævende proces, når man skal ende op med den rigtige tele- eller it-løsning, til det rigtige behov, til den rigtige pris. Derfor vælger vores kunder os til at køre processen, sså de kan bruge deres tid på at drive forretning i stedet.

NUVÆRENDE
KONTRAKT

NUVÆRENDE
KONTRAKT

Hvornår er kontrakten indgået og hvilken binding er pålagt kontrakten?

Hvornår er det mest opportunt at åbne for en genforhandling med nuværende leverandør?

Hvor ligger skæringspunktet for en
potentiel indfrielse af kontrakten af
en ny leverandør?

Ja tak, jeg vil gerne ringes op
PROCES OG ANALYSE

PROCES OG ANALYSE

Analysen af forbruget er fundamentet
i hele processen. Uden denne analyse kan vi ikke tale ”Tele” med teleselskaberne.

Det er en vanskelig proces og den tager ofte mere tid end forventet.

Med det samlede præcise billede af
jeres forbrug optimeres dialogen med de respektive operatører i markedet.

Ja tak, jeg vil gerne ringes op
OPSTARTSMØDE OG KRAVSPECIFIKATION

OPSTARTSMØDE OG KRAVSPECIFIKATION

Når analysen er færdig afholdes et opstartsmøde, hvor kunden fortæller om behov og vi diskuterer mulighederne i markedet.

Purchase Partner har et bredt indblik i de platforme teleselskaberne tilbyder og udfra dialogen med kunden udvælges de operatører, der skal inviteres til udbuddet. De får efterfølgende en kravspecifikation tilsendt.

Ja tak, jeg vil gerne ringes op
PRODUKTDEMONSTRATION

PRODUKTDEMONSTRATION

De udvalgte operatører indkaldes og demonstrerer deres PBX.

De præsenterer de muligheder og løsninger deres systemer tilbyder og kunden får mulighed for at spørge ind til systemet.

Kunden udvælger, i samarbejde med PP, hvilke leverandør, man ønsker at lave kontrakt med.

Ja tak, jeg vil gerne ringes op
KONTRAKT

KONTRAKT

Purchase Partner forestår udarbejdelse af kontrakt med det udvalgte teleselskab og sørger for, at de relevante penalties og benchmark klausuler indføres i kontrakten.

Yderligere sørger vi for, at kunden ikke skriver under på uhensigtsmæssige paragraffer og/eller irrelevante SLA’s.

Ja tak, jeg vil gerne ringes op
AFREGNING

AFREGNING

Kontrakten underskrives med vinderen
af udbuddet.

Der udarbejdes beregningsgrundlag, der viser besparelsen og Purchase Partner fakturerer 50 % af første års besparelse og 33% af anden års besparelse ift. til den gamle kontrakt.

Ja tak, jeg vil gerne ringes op
Loading...