Uddellegér processen til os,
brug et minimum af tid og opnå
maksimal besparelse
Se vores ydelser

Mange faldgruber

Uoverskueligt marked
Lange bindinger
Mange udbydere
Hurtig teknilogisk udvikling

Mange overvejelser

Da de fleste teleselskaber tilbyder virksomheder fri tale og store datapakker ender mange med aftaler der er alt for dyre. Der er langt mere at hente med en korrekt kaliberet teleaftale.

Med en korrekt beregnet forbrugsanalyse og efterfølgende konsekvensberegning af din virksomheds telefoni, kan der med sikkerhed opnås pæne besparelser. Der er samtidig mulighed for at besvarelses-procenten i jeres virksomhed kan forbedres dramatisk, hvis der samtidig laves en analyse og korrekt opsætning af jeres callflow.

Yderligere vil det være naturligt at se på ting som kundeservice, innovative samarbejdspartnere der kan give den rigtige sparring, mulighed for online faktura adgang, sekund afregning, dæknings-udfordringer, eventuel sammenkobling af IP og Mobil løsning på en platform og en naturlig forberedelse af at mobil-telefoni rykker sig mod data/PBX løsninger og de prisfald det vil medføre.

Teleydelser

Purchase Partner hjælper ofte kunder med at varetage selve porteringen.
Det forløber typisk på følgende måde:

• Implementeringsmøde afholdes med operatøren.
• Projekt- og tidsplan udfærdiges.
• Der fastsættes datoer for portering og alle medarbejdere underrettes.
• Vi er varetager hele processen og er tilstede i virksomheden på de dage
den den aktuelle portering finder sted
• Efterfølgende evaluering.

For nogle virksomheder håndterer vi den daglige service og drift af al telefoni.

• Reparation af defekte telefoner.
• Udsendelse af nye telefoner.
• Oprettelse og nedlægninger af numre m.m.
• Samlet Simkort logistik og overblik.
• Opsætning af telefoner (callback m.m).
• Diverse hastesager.

En driftsaftale er typisk time afregnet.

Vi laver ofte callflow analyser hvor vi ser på optimering af besvarelsesprocenten i virksomheder og deres afdelinger.

Det er typisk en dialog der sættes i gang af ledelsen i virksomheden i erkendelse af at for mange opkald går tabt, eller slet ikke bliver besvaret.

Et optimeret Callflow er, med de nye muligheder på den rene mobileplatform, en fantastisk mulighed for virksomheder for at løfte profilen overfor gamle og nye kunder.

Efterfølgende analyser af besvarelses-procenter og viderestillinger m.m., gør det muligt at arbejde med forbedringer kontinuerligt.

Nogle virksomheder bruger Purchase Partner til udarbejdelse af større tilbud. Processen er typisk som følger:

• Den ønskede løsning identificeres og det kortlægges hvem der kan løfte den aktuelle opgave.
• Data indsamles hos nuværende operatør.
• Forbrugsanalyse og konsekvensberegning skaber overblikket.
• Udbudsmaterialet sendes til de potentielle leverandører og der indkaldes til præsentation.
• Kontrakt forhandles og underskrives.
• Tidsplan udfærdiges for portering.

Telebranchen er kendetegnet ved omfattende fakturamateriale der ofte er svært at gennemskue.
Det kan viser sig ofte at have økonomiske konsekvenser, der sjældent er til kundens fordel!.

Derfor er det vigtigt at alle fakturaer gennemgås slavisk af kyndige øjne.

Vi tilbyder en lang række services, der typisk justeres løbende i dialog med kunden.

• Fast gennemgang af fakturaer fra alle jeres teleudbydere for at sikre sammenhæng mellem aftalte ydelser og det i betaler for.
• Dialog med operatøren ved faktureringer der ikke stemmer overens med det aftalte og indhentning af kreditnotaer.
• Evt. implementering af ny struktur, der er ressource besparende for jer og gør fakturaerne lettere at tilgå og gennemskue.

En lang række nye muligheder ser i disse år dagens lys. Vi arbejder med implementering af UM som feks Lync. Da det er en kompleks og ofte stategisk overvejelse hvordan man bedst bruger disse værktøjer, er det næsten altid et del element i den samlede løsning. Vi oplever dog at nogle virksomheder ringer vedr. UM som en selvstændig løsning i et allerede etableret system.

OneNumber
Med OneNumber kan du lette kommunikationen mellem dine medarbejdere – på tværs af platform, uanset hvor de befinder sig. Løsningerne er baseret på virksomhedens infrastruktur, men kan med fordel kombineres, afhængig af den enkelte medarbejderes behov og kompetencer.

Det er vigtigt at en tele kontrakt optimeres løbende.
Vi ser på en række punkter:

• Ændret forbrugsmønster.
• Ændret markeds situation.
• Nye produkter fra leverandøren.
• Åbning/lukning af nye lokationer.

Vi afholder statusmøder med jer efter behov.

It-rådgivning og hosting

Purchase Partner udbyder professionel vejledning om optimering af IT drifts økonomi, herunder Hosting af IT for vores kunder i forbindelse med vores virke som uafhængig rådgiver. Mange virksomheder betaler i dag alt for store beløb for IT drift og professionel hosting fordi markedet bevæger sig så hurtigt. Vi ser samtidig flere eksempler på kunder der gerne vil have rådgivning inden serverne flyttes op i skyen. Der er mange spørgsmål omkring data sikkerhed og driftsstabilitet der skal besvares.

Der er mange penge at spare på at se sig godt for inden der skrives under på en lang binding med et drifts eller hostingselskab og mindst lige så meget at hente på at lave de rigtige prisfaldsklausuler i disse kontrakter.

Vi anbefaler på det varmeste at der hentes hjælp udefra, hvis hosting ikke er et område man har indgående kendskab til. Det er usandsynligt at man får lavet den rigtige aftale uden at disse grundlæggende forudsætninger er opfyldt.

Loading...